top of page

Ασφαλιστικές και Επενδυτικές Υπηρεσίες

Ασφάλειες Ζωής και Υγείας

Ασφάλιση Υγείας 

Επειδή η υγεία είναι πρώτη στην ιεραρχική πυραμίδα των αναγκών των ανθρώπων φροντίζω καθημερινά να εξασφαλίσω την πρόσβαση κάθε πολίτη στην ιδιωτική υγεία μέσα από ελληνικές και διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες  με προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε ασφαλισμένου με εξειδίκευση και αξιοπιστία. 

Εκτίμηση κινδύνου-εναλλακτικές λύσεις και συνδυασμοί καλύψεων με τις παροχές ή όχι των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης αποτελούν την πληρέστερη λύση για κάθε ασφαλισμένο.

Ασφάλιση Ζωής 

Εξασφάλιση των οικονομικών υποχρεώσεων σας και διατήρηση του βιοτικού επιπέδου των δικών σας ανθρώπων για απρόβλεπτα γεγονότα που ενδέχεται να συμβούν κάποια στιγμή της ζωή σας.

Τρέχουσες δαπάνες,κάλυψη τελευταίων εξόδων,αποπληρωμή στεγαστικών δανείων,πληρωμή πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων,πληρωμή φόρων κληρονομιάς,υποχρεώσεις προς τρίτους, χρηματοδότηση μελλοντικών σπουδών ή επαγγελματικής αποκατάστασης για τα παιδιά  αποτελούν τον πυρήνα της ασφάλισης ζωής. 

Love

Συνταξιοδοτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Συνταξιοδοτικά και επενδυτικά προγράμματα για συστηματική αποταμίευση και εξασφάλιση της σύνταξης σας με την εγγύηση των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρειών στο κόσμο.

Συνταξιοδοτικά προγράμματα με εγγύηση κεφαλαίου καθώς και επενδυτικά προϊόντα τύπου Unit Linked τα οποία συνδέονται με μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αποτελούν τη λύση για ένα υψηλό επίπεδο ζωής κατά την συνταξιοδότησή σας από τον καθημερινό επαγγελματικό σας μαραθώνιο ή και την δημιουργία κεφαλαίου όποτε εσείς θελήσετε.

Discussing the Numbers

Ασφάλειες Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας

Σκαφών και Ταχύπλοων

Καμία ασφάλεια δεν είναι μια απλή υπόθεση και υπάρχουν σημεία που θέλουν προσοχή.

Ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης με καλύψεις και παροχές εναρμονισμένες σε κάθε ανάγκη μέσα από μια γκάμα ασφαλιστικών εταιρειών με αξιοπιστία και φερεγγυότητα είναι το μυστικό διατηρώντας σχέσεις εμπιστοσύνης τόσο με τις εταιρείες όσο και με τους πελάτες.

White Cars

Ασφάλειες Κατοικίας, Επαγγελματικής Στέγης και Ηλιακών Πάνελ

Αντιμετώπιση κάθε πιθανού κινδύνου ή απροσδόκητης ζημιάς που θα προκληθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουν αποκτηθεί με κόπους μιας ζωής.

Ασφάλιση κύριας κατοικίας-Εξοχικής κατοικίας-Ασφάλιση δανειοληπτών-Αστική ευθύνη-Ασφάλιση επαγγελματικής στέγης-Ασφάλιση περιεχομένου-Ηλιακά πάνελ σε φάση ανέγερσης ή φάση λειτουργίας αποτελούν την εξασφάλιση της βιωσιμότητας τους απέναντι σε καθημερινούς κινδύνους που υπάρχουν.

Ασφάλειες Καλλιέργειας και Αγροτών

Οι αγροτικές ασφαλίσεις αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά εργαλεία για την διαχείριση μεγάλου αριθμού κινδύνων που απειλούν την αγροτική επιχείρησή σας. Ασφάλεια και Σιγουριά, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής σταθερότητας για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησή σας για :

Αγροτικά κτίρια-Θερμοκήπια-Αγροτικά μηχανήματα-Φυτική παραγωγή-αγροτικά οχήματα-Αστική ευθύνη-αγροτικές μεταφορές  και Ζωικό κεφάλαιο.

Αστική Ευθύνη

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προς τρίτους. Ανάλογα με την φύση του κινδύνου χωρίζεται σε γενική αστική ευθύνη, ευθύνη εργοδότη, ευθύνη προϊόντος ή επαγγελματική αστική ευθύνη.

Γιατί να επιλέξετε την ασφάλιση αστικής ευθύνης;

Θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να επωμιστείτε  τα νομικά έξοδα σε περίπτωση που κάποιος στραφεί εναντίον σας δικαστικά αξιώνοντας αποζημίωση για τη βλάβη που υπέστει από την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Η αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών χρειάζεται εξειδίκευση και σωστό σχεδιασμό καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη ζημιά στη φήμη του επαγγελματία.

Υπάρχουν πολλά εξειδικευμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια για πάρα πολλές επαγγελματικές κατηγορίες.

Καταγραφή όλων των παραμέτρων που συνθέτουν το επαγγελματικό σας προφίλ και σωστός σχεδιασμός μέσα από σειρά προγραμμάτων και καλύψεων που χρειάζεστε για να είστε ήσυχοι πως ότι και αν προκύψει δεν θα ανατρέψει την επαγγελματική και οικονομική σας ζωή.

Ομαδικές Ασφάλειες

Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί την  καλύτερη απόδειξη του ενδιαφέροντος μιας εταιρείας σας για το προσωπικό της.

Προστασία του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και των οικογενειών τους σε περίπτωση ενός απρόσμενου συμβάντος για τον εργαζόμενο,προσέλκυση ταλέντου-ανθρώπινου δυναμικού-ενίσχυση του προφίλ της εταιρείας ως εργοδότη,δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και πίστης στην εταιρεία,κίνητρο στους εργαζομένους για αύξηση της παραγωγικότητάς τους και ελαχιστοποίηση των απουσιών τους καθώς και φορολογικά οφέλη αποτελούν κίνητρα για την σύναψη ομαδικών ασφαλίσεων.

bottom of page